PRIMĂRIA COMUNEI GIROCProgramarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români. Pentru căsătoria cu un cetățean străin, vă rugăm să vă adresați ofiţerului de stare civilă la nr. telefon 0256 486029.


Cu 10 zile calendaristice înainte de data căsătoriei AVEŢI OBLIGAŢIA DE A VĂ PREZENTA PERSONAL în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.

Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 17 iulie 2021 aveţi obligaţia să depuneţi dosarul JOI, 08 iulie 2021.

ATENŢIE ! Cel puțin unul dintre viitorii soți trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în comuna Giroc.


La depunerea declarației de căsătorie este obligatorie prezența ambilor soți, împreună.


Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului


Căsătoria civilă se încheie în intervalul orar stabilit în acest scop, de către Serviciul Stare Civilă.


Rezervarea se face cu cel puțin 15 zile înainte de data căsătoriei


Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016-679 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.


Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți.


În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin, vă obligați să solicitați, în timp util, informații suplimentare despre actele necesare (dat fiind specificul fiecărei țări) la biroul Stare Civilă.


Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar căsătoria poate fi declarată nulă prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).


Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevăzute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.


Procedura de rezervare:Notă: Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.

Notă: Nu se poate face o nouă planificare pentru aceleași date înainte de expirarea planificării anterioare.

Programarea se anulează în următoarele cazuri, urmând să efectuați o nouă înregistrare: