REGULAMENT DE PROGRAMARE ONLINE


Pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate/înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței pe actul de identitate.


Art.1 Programul la ghișeul online în vederea obținerii actelor de identitate se face pe pagina de internet a Primăriei Comunei Giroc-http://www.giroc.ro/ de către persoana interesată. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Art.2 Programarea este gratuită și netransmisibilă, iar înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare depunerii cererii pentru obținerea actului de identitate.

Art.3 Durata unui interval de depunere a cererii este de 10 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure persoane și nu unei familii.

Art.4 Neconcordanța dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume, CNP) și datele de identificare ale persoanei care prezintă la depunerea cererii duce la anularea programării. Neprezentarea la data și la ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

Art.5 Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

Art.6 Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art.7 După realizarea programării va fi verificată căsuța de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare cu data și ora programării.

Art.8 Art.8 Programul de lucru cu publicul aferent activității de primire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfășoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar:
Luni - 08:30-14:00; Marți - 08:30-14:00; Miercuri - 08:30-14:00; Joi - 08:30-14:00; 15:00-17:00; Vineri - 08:30-12:00;
Programul de lucru cu publicul aferent activității de eliberare acte de identitate se desfășoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar:
Luni - 14:00-16:00; Marți - 14:00-16:00; Miercuri - 14:00-16:00; Joi - 17:00-18:00; Vineri - 12:00-14:00.

 Programul de lucru cu publicul aferent activității de eliberare acte de identitate se desfășoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar:
Luni - 12:00-16:00; Marți - 12:00-16:00; Miercuri - 12:00-16:00; Joi- 12:00-15:00; 17:00-18:00; Vineri- 08:30-14:00.

Art.9 Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun personal sau pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate. Înainte de depunerea cererii se vor achita taxele necesare pentru eliberarea actelor de identitate la casieria unității.

Este obigatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare eliberării actului de identitate, conform listei de documente afișate. Actele se prezintă obligatoriu în original și copie.

Art.10 Termenul de soluționare a cererilor stabilit de SPCLEP Giroc este fixat la 7 zile lucrătoare, excepție făcând situațiile în care sunt necesare verificări prevăzute de lege, în acest caz termenul fiind de 30 de zile. Funcționarul care primește cererea înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare și data înregistrării, precum și data prezentării pentru eliberarea actului de identitate.

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.

Depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate