Primăria Municipiului Târgu Mureș


PROGRAMARE CĂSĂTORII

Programarea căsătoriei online se face pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureş, http://www.tirgumures.ro secţiunea “Programare căsătorii online” și se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefon. Pentru căsătoria cu un cetățean strain sau între cetățeni străini, vă rugăm să va adresați ofițerului de stare civilă delegate la numărul de telefon 0265/268330 int. 115

Nu se pot rezerva două intervale orare pentru acelaşi cuplu. Daca doriti sa modificati data, trebuie sa anulati rezervarea efectuată. Se înscrie corect si complet numele si prenumele sotilor, în caz contrar casatoria poate fi declarata nula prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).

Casatoria se poate încheia după 10 zile de la data depunerii declaratiei de casatorie. (se socotește atat ziua depunerii dosarului cat si ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declarației de căsătorie este obligatorie prezența ambilor soți împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.

Pentru confirmarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare. Datele persoanale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale. De asemenea, se completează în aplicaţia de programare o adresă de email validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care este programată oficierea căsătoriei și perioada de depunere a declarației de căsătorie.

Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevăzute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.

Procedura de rezervare:

  • 1. Se selectează luna dorită
  • 2. Se selectează ziua dorită
  • 3. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea verde)
  • 4. Se introduc datele corecte de identificare ale soților
  • 5. Se răspunde corect la întrebarea de validare ”Nu sunt robot”
  • 6. În cazul confirmării programării, vă veți prezenta la data menționată în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare
  • 7. În cazul unei erori sau indisponibilități de rezervare, se reia procedura de la punctul 1.
  • 8. Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.

Neprezentarea la data stabilită pentru declaratia de casatorie care se face personal, de catre viitorii soti, în scris, și în fața ofițerului de stare civilă delegate sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.

Administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările fraudulose. În cazul anulării programării deponentul va aplica pentru o nouă programare.

Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureş, şi intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică.

Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat/completat/revocat în concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.

Notă: Ora programării poate suferi o marjă de maximum 10 minute, în funcție de complexitatea solicitării anterioare.

Anulare programare
Programare Casatorii