REGULAMENT

Pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate/ înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe actul de identitate.

Art.1 Programarea la ghișeul online în vederea obținerii actelor de identitate se face pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureș - https://www.tirgumures.ro de către persoana interesată. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Art.2. Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deţine toate actele necesare depunerii cererii pentru obţinerea actului de identitate.

Art.3. Durata unui interval de depunere a cererii este de 15 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.

Art.4. Neconcordanţa dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume, CNP) şi datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii duce la anularea programării. Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

Art. 5. Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

Art.6. Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art.7. După realizarea programării va fi verificată căsuța de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare cu data și ora programării.

Art.8. Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar: Luni, Marți, Miercuri 08:30-15:00, Joi 08:30-18:30, Vineri 08:30-12:00.

Art.9. Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun personal sau pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate. Înainte de depunerea cererii se va achita taxa necesară pentru eliberarea actului de identitate, la casieria instituției (ghișeul nr. 5).
Este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare eliberării actului de identitate, conform listei de documente afişate. Actele se prezintă în original şi copie.

Art.10. Termenul de soluţionare a cererilor stabilit de Serviciul public Comunitar de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș este fixat la 3 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate și 2 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii și pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate. Excepţie fac situaţiile în care sunt necesare verificări prevăzute de lege, în acest caz termenul fiind de 30 de zile.
În cazuri deosebite, ce pot justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt de 3 zile lucrătoare și 2 zile lucrătoare în cazul cărților de identitate provizorii și a înscrierii mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc), solicitantul se va adresa conducerii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș, care va analiza si va dispune, după caz, măsuri pentru reducerea termenului și soluționarea în timp util a cererii acestuia.
Funcţionarul care primeşte cererea înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării, precum şi data prezentării pentru eliberarea actului de identitate.
Nu se fac programării online pentru eliberarea documentelor.

Art.11. Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România (dobândire /redobândire cetăţenie), respectiv care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în România nu se fac programări online, persoanele interesate urmând să se prezinte la sediul nostru.


Anulare programare
Eliberarea actului de identitate